ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Latest GOs

1164-2021.pdf റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള
G-O-63-2021.pdf പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവ്
E1_401_2021.pdf Posting of Medical Superintendent - ESI Hospital P
G.O(Rt)656.pdf ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ്സ് വകുപ്പ് അവശ്യ സർവീസായി
G.O.634-2021.pdf ഡോ .ജയാ കെ പിഷാരടിക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി