ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Latest GOs

31_2023.pdf ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
E1-1310-2021.pdf സൂപ്രണ്ടുമാരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ്
Submission of Quarterly Report
E1-56-2021.pdf Promoted and Appointed as Regional Deputy Director
G.O(Rt)1066-2022.pdf ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തിക മുളംകുന്നത്തുകാവ്‌ ഇ എസ് ഐ